(1) 302 3757

Magunkról

Néhány mondat a MAIDS Kft.-ről és tevékenységéről:

hand

A MAIDS Kft. 1994. májusa óta működik Magyarországon. Az alapítás óta megrendelői körünk folyamatosan növekszik, nyugati színvonalú szolgáltatásaink révén sikerült szakmai hírnévre szert tennünk. A cég teljeskörű takarítási szolgáltatást végez. Profiljába tartozik irodaházak, irodák, diplomaták és üzletemberek lakásainak takarítása.

vonal

slide_1.jpg

Cégünk ISO minősítéssel és teljeskörű felelősségbiztosítással rendelkezik.

Szolgáltatásainkat mindenkor a Megrendelő egyedi igényeihez, és a takarított terület jellegéhez igazítjuk. A feladathoz illeszkedő szakszerű és professzionális takarítási módszerek segítségével a cégünk korszerű színvonalú szolgáltatást nyújt. A minőségi takarítást a helyszíni munkavezető és szakképzett csapata biztosítja. A munka minőségi végrehajtását a Megrendelő képviselőjével történő területbejárás és cégünk műszaki ellenőrének rendszeres felmérése során ellenőrizzük, ezen kívül negyedévente egy “Minősítési Lap”-ot juttatunk el a megrendelőhöz, melyen feltüntetheti véleményét, esetleges javaslatait, további igényeit.

A Megrendelő kérésétől függően nappali és éjszakai személyzetet egyaránt biztosítunk, illetve szükség esetén nappali ügyeletes takarítót állítunk munkába, akinek feladata a frekventált területek (fogadótér, folyosók, konyhák, mosdók) folyamatos ellenőrzése és tisztántartása, valamint a Megrendelő részéről felmerülő sürgős takarítási feladatok elvégzése.

A Megrendelő képviselője észrevételeit, javaslatait, panaszait a Maids Kft. naplókönyvén keresztül tudathatja a takarítószemélyzettel, a helyszíni munkavezető is ezen az úton számol be a munka során észlelt esetleges rendellenességekről, illetve a Megrendelő által jelzett észrevételek megoldásáról.

Természetesen amennyiben igény van rá, tudunk személyzetet biztosítani alkalmi rendezvényekre (konferenciákra, fogadásokra) is.

A helyszíni személyzeten kívül 24 órás telefonos készenléti vonalat tartunk fenn, bármilyen probléma gyors és hathatós kiküszöbölése érdekében.

Minden dolgozónk a munkába állása előtt betanításon esik át, ezzel biztosítjuk, hogy a tényleges munka megkezdésének első napjától minden munkatársunk a lehető leghatékonyabban és maximális eredménnyel használja a rendelkezésükre bocsájtott szereket és eszközöket.

Munkatársainktól a céghez való felvételkor megköveteljük a Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány kiváltását, ezen felül a Megrendelő kérésére (pl. fokozott biztonságot igénylő területeknél) további háttérinformációkat szerzünk be. Természetesen minden munkatársunk a hatályos foglalkoztatási előírásoknak megfelelő munkaszerződéssel és hivatalos bejelentéssel dolgozik.

slide_2.jpg

Szolgáltatásaink biztosítással fedezettek.

A rendszeres napi szolgáltatásokon kívül egyéb szolgáltatásokkal is Megrendelőink rendelkezésére állunk, amelyeket a helyszín egyedi sajátosságai tehetnek szükségessé. Ezen szolgáltatások közé tartozik például külső-belső felületek, üvegtáblák alpinista technikával történő tisztítása, márvány és más keménypadló felületek felújító kezelése, fedett és kültéri garázsterületek tisztántartása, kert- és udvarterület karbantartása (kertészettel foglalkozó partnerünk segítségével), növények gondozása, téli területfenntartás (hóeltakarítás, síkosságmentesítés) is. Kapcsolatban állunk továbbá biztonságtechnikával, vagyonvédelemmel, valamint klímaberendezéseket karbantartó cégekkel is.

A takarításhoz mindenkor a szóban forgó területhez legmegfelelőbb, leghatékonyabb és legkorszerűbb anyagokat és eszközöket használjuk, amelyekkel a területek, felületek, anyagok, bútorzatok kíméletesen, környezetbarát módon, gyorsan és hatékonyan tisztíthatók. Alkalmazott szereink a Johnson Diversey cég ipari takarító termékei, a felhasznált gépek TASKI (svájci), HENKEL (német) és CLARKE (amerikai) gyártmányok, amelyek megfelelnek a takarítógépekkel szembeni legmagasabb igényeknek.

A szerek és eszközök kiválasztása korábbi tapasztalainkon, valamint szakértőkkel folytatott megbeszéléseken alapul.

Az általunk használt tisztítószerek és takarítóeszközök megfelelnek az ISO 9000 Minőségbiztosítási Szabályzatnak.

ISO MAGYAR 2011

vonal

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Cégünk a különböző megrendelőknél az alábbi biztonsági keretek között dolgozik:

•   Abban az esetben, ha a Megrendelő kulcsokat bocsájt a Maids Kft. rendelkezésére abból a célból, hogy dolgozóink bejuthassanak a Megrendelő területére és elvégezhessék a takarítási feladatokat, a Maids Kft. megtesz minden szükséges elővigyázatossági intézkedést, hogy a kulcsok biztonságban legyenek, és ne készülhessen róluk másolat. Kulcsok esetleges elvesztéséről, ellopásáról a Megrendelőt azonnal értesíteni kell.

•   A munkaterületen dolgozó managerünk gondoskodik arról, hogy dolgozóinkkal együtt a területre illetéktelen személy ne juthasson be.

•   Amennyiben szükséges, managerünk biztosítja, hogy egyes szektorok vagy irodák csak a takarítás idejére legyenek nyitva.

•   Dolgozóinkat a munkaszerződésben kötelezzük, hogy a munkaterületről, illetve a Megrendelő tevékenységéről a tudomásukra jutott információt harmadik személynek – még családtagnak sem – adhatják tovább, a Megrendelőhöz tartozó iratokat nem sokszorosíthatnak, azok tartalmát harmadik személlyel nem tudathatják

•   Dolgozóinkat kötelezzük, amennyiben a munkaterületen a biztonsággal összefüggő rendellenességet észlelnek, azt azonnal közöljék a munkavezetővel.

•   A munkaszerződésben kikötjük, hogy dolgozóink a munkaterület elhagyásakor kötelesek csomagjaikat a Megrendelő által megbízott személynek bemutatni.

•   Dolgozóinkat a megkülönböztetés érdekében a munkaterületen történő mozgáskor személyi azonosító kártyával látjuk el.

Természetesen ezen felül biztonsági előírásainkat mindenkor a megrendelő egyedi igényei, valamint a konkrét terület jellege szerint alakítjuk.

ATLAS 2012