Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelveink

A MAIDS Kft. weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait tiszteletben tartja, és kizárólag az adatkezelésre és adatfelhasználásra vonatkozó MAIDS Kft. Adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Ezen adatokat az esetben tárolja amennyiben az a web-es kereskedelem igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A MAIDS Kft a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján jár el a MAIDS Kft. adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően. MAIDS Kft. a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás a MAIDS Kft. adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az okozott károk megtérítésére az adatkezelő köteles. A fenti személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül. A MAIDS Kft Adatkezelési szabályzatát ITT tudja megtekinteni. 

Scroll to top