Magunkról

Néhány mondat Rólunk és a tevékenységeinkről

A MAIDS Kft. 1994. májusa óta van jelen Magyarországon. Az alapítás óta megrendelői körünk folyamatosan bővül, nyugati színvonalú szolgáltatásaink révén sikerült szakmai hírnévre szert tennünk. A cég teljeskörű takarítási szolgáltatást végez. Profiljába tartozik irodaházak, irodák, diplomaták és üzletemberek lakásainak takarítása is.

Szolgáltatásainkról

Szolgáltatásainkat mindenkor a Megrendelő egyedi igényeihez, és a takarított terület jellegéhez igazítjuk. A feladathoz illeszkedő szakszerű és professzionális takarítási módszerek segítségével cégünk korszerű színvonalú szolgáltatást nyújt. A minőségi takarítást a helyszíni munkavezető és szakképzett csapata biztosítja. A munka minőségi végrehajtását a Megrendelő képviselőjével történő területbejárás és cégünk műszaki ellenőrének rendszeres felmérése során ellenőrizzük, ezen kívül negyedévente egy “Minősítési Lap”-ot juttatunk el a megrendelőhöz, melyen feltüntetheti véleményét, esetleges javaslatait, további igényeit.

A rendszeres napi szolgáltatásokon kívül egyéb szolgáltatásokkal is Megrendelőink rendelkezésére állunk, amelyeket a helyszín egyedi sajátosságai tehetnek szükségessé. Ezen szolgáltatások közé tartozik például külső-belső felületek, üvegtáblák alpinista technikával történő tisztítása, márvány és más keménypadló felületek felújító kezelése, fedett és kültéri garázsterületek tisztántartása, kert- és udvarterület karbantartása (kertészettel foglalkozó partnerünk segítségével), növények gondozása, téli területfenntartás (hóeltakarítás, síkosságmentesítés) is. Kapcsolatban állunk továbbá biztonságtechnikával, vagyonvédelemmel, valamint klímaberendezéseket karbantartó cégekkel is.

Számunkra megrendelőink a legfontosabbak

A Megrendelő kérésétől függően nappali és éjszakai személyzetet egyaránt biztosítunk, illetve szükség esetén nappali ügyeletes takarítót állítunk munkába, akinek feladata a frekventált területek (fogadótér, folyosók, konyhák, mosdók) folyamatos ellenőrzése és tisztántartása, valamint a Megrendelő részéről felmerülő sürgős takarítási feladatok elvégzése. Természetesen amennyiben igény van rá, tudunk személyzetet biztosítani alkalmi rendezvényekre (konferenciákra, fogadásokra) is.

 

A Megrendelő képviselője észrevételeit, javaslatait, panaszait a Maids Kft. naplókönyvén keresztül tudathatja a takarítószemélyzettel, a helyszíni munkavezető is ezen az úton számol be a munka során észlelt esetleges rendellenességekről, illetve a Megrendelő által jelzett észrevételek megoldásáról. A Munkavezető rendszeres ellenőrzést végez az adott munkaterületen. 

Szolgáltatásaink biztosítással fedezettek!

Munkatársainkról

Cégünk szakmailag jól képzett és tapasztalt munkatársakkal végzi el a ránk bízott feladatokat. 

Minden dolgozónk a munkába állása előtt betanításon esik át, ezzel biztosítjuk, hogy a tényleges munka megkezdésének első napjától minden munkatársunk a lehető leghatékonyabban és maximális eredménnyel használja a rendelkezésükre bocsájtott tisztítószereket és eszközöket. Munkatársainktól a céghez való felvételkor megköveteljük a Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány kiváltását, ezen felül a Megrendelő kérésére (pl. fokozott biztonságot igénylő területeknél) további háttérinformációkat szerzünk be. Természetesen minden munkatársunk a hatályos foglalkoztatási előírásoknak megfelelő munkaszerződéssel és hivatalos bejelentéssel dolgozik.

Takarításhoz használt eszközeinkről

A takarításhoz mindenkor a szóban forgó területhez legmegfelelőbb, leghatékonyabb és legkorszerűbb anyagokat és eszközöket használjuk, amelyekkel a területek, felületek, anyagok, bútorzatok kíméletesen, környezetbarát módon, gyorsan és hatékonyan tisztíthatók. Alkalmazott szereink a Johnson Diversey cég ipari takarító termékei, a felhasznált gépek TASKI (svájci), HENKEL (német) és CLARKE (amerikai), KIEHL (német), NILFISK (dániai), TENNANT (amerikai), KÄRCHER (német), GHIBLI  gyártmányok, amelyek megfelelnek a takarítógépekkel szembeni legmagasabb igényeknek.

A szerek és eszközök kiválasztása korábbi tapasztalainkon, valamint szakértőkkel folytatott megbeszéléseken alapul.

Az általunk használt tisztítószerek és takarítóeszközök megfelelnek az ISO 9000 Minőségbiztosítási Szabályzatnak.

Cégünk ISO minősítéssel és teljeskörű felelősségbiztosítással rendelkezik!

Biztonsági előírások

Cégünk a különböző megrendelőknél az alábbi biztonsági keretek között dolgozik:

  • Abban az esetben, ha a Megrendelő kulcsokat bocsájt a Maids Kft. rendelkezésére abból a célból, hogy dolgozóink bejuthassanak a Megrendelő területére és elvégezhessék a takarítási feladatokat, a Maids Kft. megtesz minden szükséges  óvintézkedést, hogy a kulcsok biztonságban legyenek, és ne készülhessen róluk másolat. Kulcsok esetleges elvesztéséről, ellopásáról a Megrendelőt azonnal értesíteni kell.

  • A munkaterületen dolgozó managerünk gondoskodik arról, hogy dolgozóinkkal együtt a területre illetéktelen személy ne juthasson be.

  • Amennyiben szükséges, managerünk biztosítja, hogy egyes szektorok vagy irodák csak a takarítás idejére legyenek nyitva.

  • Dolgozóinkat a munkaszerződésben kötelezzük, hogy a munkaterületről, illetve a Megrendelő tevékenységéről a tudomásukra jutott információt harmadik személynek – még családtagnak sem – adhatják tovább, a Megrendelőhöz tartozó iratokat nem sokszorosíthatnak, azok tartalmát harmadik személlyel nem tudathatják.

  • Dolgozóinkat kötelezzük, amennyiben a munkaterületen a biztonsággal összefüggő rendellenességet észlelnek, azt azonnal közöljék a munkavezetővel.

  • A munkaszerződésben kikötjük, hogy dolgozóink a munkaterület elhagyásakor kötelesek csomagjaikat a Megrendelő által megbízott személynek bemutatni.

  • Dolgozóinkat a megkülönböztetés érdekében a munkaterületen történő mozgáskor személyi azonosító kártyával látjuk el.

Természetesen ezen felül biztonsági előírásainkat mindenkor a megrendelő egyedi igényei, valamint a konkrét terület jellege szerint alakítjuk.

Scroll to top